Steve Elbers, programmamanager cultuur Stichting DOEN/BankGiro Loterij Fonds:

'Eenvoud kan een reactie zijn van mensen op de snelle, ingewikkelde maatschappij, waarbij je af en toe echt je best moet doen om aan te haken. Dus waarom wij Bakkerij de Eenvoud ondersteunen? Dat heeft alles te maken met de beweging van onderaf en met het experiment. Als BankGiro Loterij Fonds willen wij de transitie ondersteunen van de samenleving naar een duurzamere wereld. Niet alleen economisch en ecologisch maar ook sociaal en cultureel.
We kiezen voor experimentele initiatieven die hier een bijdrage aan leveren en die de volgende vier elementen bevatten: de eerste is inclusie. Dat vind ik zo leuk aan Bakkerij de Eenvoud; het is inclusie dwars door de samenleving heen. Sociaaleconomisch, cultureel maar ook regionaal. Van de stad Rotterdam tot Hongerige Wolf op het platteland, met elk hun eigen karakter.

Het tweede element is social practice, waarin de betrokkenen meegenomen worden in het creatieproces en waar mensen een ander perspectief te zien of te horen krijgen op vraagstukken. Dat zie je gebeuren in de gesprekken die plaatsvinden tijdens het kneed- en bakproces. Mensen delen gedachten en komen op andere sporen. Er komt een wethouder langs die aanschuift en meeluistert en die misschien op nieuwe ideeën wordt gebracht.

Nummer drie is: verandering. Welke verandering streef je na? Ik denk als je uitzoomt en kijkt naar de bakkerijen als beweging, dat je kunt zeggen dat elke bakkerij rimpelingen veroorzaakt. Al die rimpelingen samen kunnen golven worden. Golven van beweging en samen kunnen ze een verandering teweegbrengen. Niet alleen zorgen voor meer sociale samenhang en dat mensen zich gehoord voelen, maar daadwerkelijk zorgen voor verandering in de samenleving, als tegenwicht van de snelheid en de anonimiteit.

En ten slotte de radicale verbeelding. Dat is het vermogen van de mens om de toekomst in andere beelden te zien. Dat vind ik zo mooi…

Onlangs zag je dat met de broodzakken waar een handgeschreven tekst op stond toen ze bij bakkerij de Schakel soep en brood uitdeelden:
En dan kom je erachter
Dat jouw verhaal
Niet eens zoveel
Verschilt van dat van de ander

Het lijkt zo eenvoudig, en dat is het ook, maar mensen gaan daardoor nadenken en daadwerkelijk hun vermogen aanboren om anders naar situaties in het nu en in de toekomst te kijken. Er verschijnen andere handelingsperspectieven, daarin zit de kracht van de kunstenaars en filosofen: de denkers. Die vier elementen, voorwaarden, zie je terug in Bakkerij de Eenvoud en daarom ondersteunen wij dat heel graag.'