Romy Jochems van VSBfonds:
‘Het project van Bakkerij de Eenvoud gaat over verbinding tussen mensen en de betrokkenheid van mensen bij verschillende onderwerpen in de samenleving. Daarom ondersteunen we dit graag. De persoonlijke manier waarop Bakkerij de Eenvoud dat doet, voegt echt iets toe. Het raakt aan de intrinsieke kracht van kunst, of hoe je dat ook wil definiëren. Iets wat jou als mens raakt, waardoor je je écht aangesproken voelt. Als ik het abstract zeg: de kracht van kunst om mensen te bewegen, te roeren.

Kijk, want dat is wat Bakkerij de Eenvoud doet: mensen betrokken laten zijn bij hun omgeving, zich verantwoordelijk laten voelen voor die omgeving, ogen openen en perspectieven verleggen. Dat zijn allemaal maatschappelijke effecten die VSBfonds in zijn missie heeft versleuteld en daarom wil ondersteunen.
We vonden het bijzonder interessant omdat Bakkerij de Eenvoud een onderzoekende houding heeft, daar kunnen wij als fonds, maar ook als netwerkpartner, van leren.

‘Dit project kan mensen op de juiste plek duwen’

Natuurlijk hopen we dat het zich verduurzaamt als we ergens tijd, aandacht en geld in stoppen. Het zijn van die platte woorden maar: dat het maatschappelijk rendeert. Het is een project dat kan groeien en bij die ontwikkeling willen we graag helpen. Daarnaast, en dat is veel indirecter, denken we dat dit project mensen, buurten, scholen, musea en overheden kan stimuleren, precies op de juiste plek kan duwen in de samenleving.’